Våra tjänster:

Bland våra tjänster finner Ni för- och efterbesiktning av:
• enfamiljshus av olika storlek
• uthus, garage etc
• flerfamiljshus
• kontors-, affärs- och industribyggnader
• murar och andra detaljer utomhus

I våra besiktningar ingår:
• kontakt och avisering till fastighetsägare
• restid och resekostnader
• fotografering och fotokostnader
• fackmässiga och professionella besiktningar
• sammanställning av besiktningsarbeten
• redovisning och leverans av besiktningshandlingar i orginal till beställaren
• redovisning och leverans av kopior på besiktningshandlingar till fastighetsägarna
• förvaring av arkivkopia hos Hansa Konsult AB i tio år


Vi tillhandahåller även samordningsansvaret för provtryckning av murstockar samt andra typer av tjänster där utomstående expertis måste anlitas. I detta ingår:
• totalsamordningsansvaret
• beställning av professionell expertis
• samordning samt kontakt och avisering till fastighetsägare
• övrigt tillhörande administrativt arbete


Vibrationsmätning:

• Montering, demontering och tillsyn av vibrationsmätare.
• Tillsyn omfattar batteribyten, funktionstest och kontroll av vibrationsinstrument (tillsyn utföres var 14:e dag).
• Restid och resekostnader ingår (vid minst två mätpunkter).
• Vibrationsmätare, hyra per kalenderdag.
• Utvärdering och redovisning av vibrationsvärden på mätprotokoll per mätpunkt och kalendermånad inkl. distribution.
• Hyra debiteras per kalenderdag fr.o.m. monteringsdagen t.o.m. demonteringsdagen. Kunden ansvarar för vibrationsinstrumenten under hyresperioden.


Riskanalyser:
• Riskanalyser, samt beräkning av högsta rekommenderade vibrationsvärde mm.
• Avancerad sprängrådgivning, skadeutredningar mm.Hansa Konsult AB • Vikvägen 9• 136 75 Vendelsö
Tfn: 08-745 20 00
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.